Dynamics 365 for Finance & Operations: Zarządzanie usługami
 

Przedsiębiorstwa usługowe muszą znaleźć równowagę między takimi obszarami, jak relacje z klientami, globalne zarządzanie zasobami, świadczenie usług ze szczegółową kontrolą kosztów i zapewnieniem oczekiwanych wyników finansowych. Microsoft dynamics 365 umożliwia planowanie, śledzenie i analizowanie operacji usługowych. Zwiększa również efektywność i rentowność usług oraz zapewnia pełny obraz ich przychodów i kosztów.

Oto najważniejsze funkcje przeznaczone dla tego sektora:
 
 microsoft dynamics 365 zarzadzanie uslugami
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.dynamics.microsoft.com/pl-pl/