Dynamics 365 for Finance & Operations: Zarządzanie finansami

 

Moduł ten umożliwia szybkie i wydajne rejestrowanie transakcji finansowych, zarządzanie relacjami między podmiotami zależnymi a spółkami nadrzędnymi, księgowanie kosztów wewnętrznych i przeglądanie danych finansowych. Pomaga w kontroli kosztów oraz wdrażaniu reguł i zasad księgowych.

Kluczowymi obszarami zarządzania finansami są:
 
 zarzadzanie finansami microsoft dynamics 365
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.dynamics.microsoft.com/pl-pl/