SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
TCO całkowity koszt posiadania
TCO (Total Cost of Ownership) jest to całkowity koszt posiadania rozwiązania. Zawiera w sobie: koszt zakupu, koszt wdrożenia oraz bieżące koszty eksploatacji w określonym przedziale czasu.
Odsłony: 2874
Tabele norm. Naliczania czasów zależnie od parametrów technologicznych
Dzięki tym tabelom znacząco zmniejsza się liczba błędów i nakład pracy przy normowaniu czasu pracy. Są to dwu- lub trójwymiarowe tabele, w których operacje, zgrupowane według jednej z technologii grupowych, dla poszczególnych zleceń mają przypisane czasy wykonania. W trakcie przygotowania procesu produkcji czasy wybierane są z tabeli automatycznie.
Odsłony: 2631
Systemy operacyjne
Jest to oprogramowanie podstawowe sterujące działalnością komputera lub powiązanych ze sobą w tzw. klaster procesorów i ich powiązaniem ze światem zewnętrznym. Oprogramowanie MRPII / ERP może pracować alternatywnie pod kontrolą jednego lub różnych systemów operacyjnych. Nie można arbitralnie stwierdzić, który jest lepszy, który gorszy, ponieważ zależy to od konkretnej sytuacji w przedsiębiorstwie. W tabeli “Zintegrowane systemy do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRPII/ERP” podane są systemy preferowane przez dostawcę pakietu.
Odsłony: 1178
Symulacje what-if
Symulacje what-if są to narzędzia symulacyjne pozwalające na tworzenie wielu wariantów rozwoju sytuacji i badanie ich efektów. W najprostszym przypadku uruchamia się kilkakrotnie proces obliczeń MPS dla róznych wariantów danych wejściowych. Po uzyskaniu wyników planowanie akceptowalnych ta wersja symulacji przyjmowana jest do realizacji.
Odsłony: 759
Symulacje kosztowe wg wybranego algorytmu proponowanego przez system
Ta funkcja umożliwia, na podstawie danych technicznych i znanych kosztów materiałowych i robocizny, przewidywanie poziomu kosztów produkcji. Zwykle każdy pakiet ma własny algorytm lub algorytmy.
Odsłony: 747
Symulacja kosztów produktów konfigurowalnych z wariantów i opcji
Pozwala ona na określenie kosztów konkretnego rozwiązania produktu, na przykład samochodu z określoną jednostką napędową, wybranym kolorem tapicerki i zamontowanym radiem. Jest to funkcja istotna w produkcji montażowej seryjnej lub produkcji jednostkowej na zamówienie, realizowanej w znacznej części ze standardowych elementów np. koparki, tkaniny z różnorodnymi nadrukami z wieloma wariantami i opcjami.
Odsłony: 2470
Symulacja kosztów i umorzeń
Jest to ważny element prognoz finansowych, w szczególności kosztów produkcji. Pozwala na tworzenie bardziej realistycznych budżetów.
Odsłony: 2636
Symulacja harmonogramu głównego
Ta funkcja jest przydatna, jeśli zmienne lub nieprzewidywalne warunki rynkowe zmuszają do prześledzenia wielu wariantów strategii produkcyjnej. Jeden z analizowanych planów wybiera się do realizacji.
Odsłony: 2481
Struktura środka trwałego
Ta funkcja w systemie jest istotna w przypadku, gdy np. linia produkcyjna składa się z wielu maszyn kupowanych w różnych okresach i amortyzowanych według różnych zasad, np. część z nich korzysta z tzw. ulg inwestycyjnych. Można wtedy naliczyć stawkę amortyzacyjną linii i następnie użyć ją do obliczenia stawki absorpcji narzutu.
Odsłony: 2493
Struktura planistyczna
Struktura planistyczna pozwala na obsługę wariantów i opcji oraz tworzenie harmonogram montażu. Zawiera dane o stałym „szkielecie wyrobu” np. samochodu oraz ilości zmiennej wariantów i opcji. W przypadku samochodu wariantem jest np. jednostka napędowa: silnik i skrzynia biegów. Wariant występuje zawsze jako wybierany z listy dostępnych. Opcja nie musi występować np. sprzęt audio.
Odsłony: 729
Struktura planistyczna
Struktura planistyczna pozwala na obsługę wariantów i opcji oraz tworzenie harmonogram montażu. Zawiera dane o stałym „szkielecie wyrobu” np. samochodu oraz ilości zmiennej wariantów i opcji. W przypadku samochodu wariantem jest np. jednostka napędowa: silnik i skrzynia biegów. Wariant występuje zawsze jako wybierany z listy dostępnych. Opcja nie musi występować np. sprzęt audio.
Odsłony: 754
Struktura konta, wielowymiarowość / liczba segmentów
Struktura konta może być zaproponowana przez system (“na sztywno”) lub zbudowana przez użytkownika zgodnie z jego potrzebami na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy polega na utworzeniu konta zawierającego szereg segmentów, a drugi na utworzeniu konta wielowymiarowego, umożliwiającego zapisywanie (na poziomie analitycznym) w różnych walutach, wielkościach, itd. i dokonywanie konsolidacji. Sztywna struktura konta wystarcza w przedsiębiorstwach prowadzących jednorodną działalność.
Odsłony: 2628
Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie
Obsługa zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zwykle służy do utworzenia biblioteki procedur, katalogu czynności i operacji mających na celu utrzymywania wysokiej jakości produkcji i usług. Obejmuje również utrzymywanie danych historycznych, emisję niezbędnych dokumentów, opracowywanie statystyki danych o jakości, rejestrację kosztów utrzymania jakości. Oprogramowanie powinno zapewnić, zależnie od potrzeb obsługę procedur ISO 9000 i ISO 9000 – 2000 lub pochodnych. W przypadku produkcji środków spożywczych i farmaceutycznych konieczna jest obsługa specjalizowanych procedur zapewnienia jakości np. HCAAP i GMP. Obsługa sterowania jakością może być wbudowana w system lub dostępna jako system zewnętrzny . System sterowania jakością może być powiązany bezpośrednio z systemem sterowania produkcją i przepływem materiałów. Coraz częściej stosowane są techniki sterowania jakością zmierzające do uzyskania możliwie najlepszej jakości wyrobów pod hasłem „kilka na milion” wadliwych elementów. Jest to np. metoda Six Sigma.
Odsłony: 2660
Sterowanie jakością (ISO 9000, GMP)
Obsługa zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zwykle służy do utworzenia biblioteki procedur, katalogu czynności i operacji mających na celu utrzymywania wysokiej jakości produkcji i usług. Obejmuje również utrzymywanie danych historycznych, emisję niezbędnych dokumentów, opracowywanie statystyki danych o jakości, rejestrację kosztów utrzymania jakości. Oprogramowanie powinno zapewnić, zależnie od potrzeb obsługę procedur ISO 9000 i ISO 9000 – 2000 lub pochodnych. W przypadku produkcji środków spożywczych i farmaceutycznych konieczna jest obsługa specjalizowanych procedur zapewnienia jakości np. HCAAP i GMP. Obsługa sterowania jakością może być wbudowana w system lub dostępna jako system zewnętrzny . System sterowania jakością może być powiązany bezpośrednio z systemem sterowania produkcją i przepływem materiałów. Coraz częściej stosowane są techniki sterowania jakością zmierzające do uzyskania możliwie najlepszej jakości wyrobów pod hasłem „kilka na milion” wadliwych elementów. Jest to np. metoda Six Sigma.
Odsłony: 2488
Statystyczna kontrola jakości
Narzędzia do obsługi statystycznej kontroli jakości są zwykle potrzebne przy produkcji wyrobów masowych w dużych seriach, gdzie do kontroli stosuje się próbkowanie według zadanych reguł statystycznych. Przykładem może być produkcja taśmowa żarówek, gdy dziesiątki tysięcy sztuk są próbkowane np. pobierając 5 ze 1000 i na podstawie liczby złych określa się, dla zadanego rozkładu statystycznego, zwykle normalnego, poziom jakości partii.
Odsłony: 2403
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE