EAM

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
EAM
Enterprise Aasset Management – EAM, zrządzanie aktywami przedsiębiorstwa): Aktywa przedsiębiorstwa mogą obejmować m.in. siłę roboczą, narzędzia, wyposażenie, materiały i informacje. Celem zarządzania aktywami przedsiębiorstwa jest optymalizacja ich wykorzystania oraz zarządzanie działaniami związanymi z utrzymywaniem majątku w sprawności i możliwie najwyższej wydajności. Kolejnym kluczowym elementem w szeroko rozumianym zarządzaniu majątkiem firmy jest integracja z finansami, kadrami i funkcjami zakupów, jak również produkcji, planowania zapotrzebowania materiałowego oraz systemami planowania zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Odsłony: 1220
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T